”Välfärden måste omorganiseras”

Den nuvarande organisationen av välfärden leder till höga kostnader och dubbelarbete när kommuner och landsting kör sina egna race. För att hushålla med resurserna krävs en ny ordning, skriver konsulten och författaren Anders Kron.

Under strecket
Publicerad
Foto: Janerik Henriksson/TT

Anders Kron.

Foto: Convendor
Annons

Vi har under de senaste åren haft en inten­siv debatt om välfärdens organisation, effektivitet, produktion och huvudmannaskap. Främst är det skolan som har stått i centrum, men även sjukvården och omsorgen har debatterats – eftersom de är föremål för samma problematik. Dessa frågor har också kommit upp i samband med utredningar och utspel om en ny regionindelning.

Vi har i Sverige en organisation av välfärden där leveransen/produkten/kvaliteten är fastställd i lag. Där fastslås att vi skall ha en likvärdig skola, vård och omsorg över hela landet. Hur dessa tjänster skall utföras bestäms dock av varje kommun eller landsting för sig. Det finns en tro att denna ordning för frågorna­ närmare medborgaren, och därmed ökar demo­kratin och kundorienteringen. Detta innebär dock att samma problem kan lösas på 290 olika sätt när det gäller kommunala tjänster, och på 21 olika sätt när det ­gäller tjänster som landstingen ansvarar för. Civilministern, liksom vår tidigare socialminister, har i uttalanden givit uttryck för sin frustration över denna sakernas tillstånd.

Annons
Annons
Annons