Annons

”Välfärden måste ha mer resurser redan nu”

Tobias Baudin och Anders Knape.
Tobias Baudin och Anders Knape. Foto: Pressbilder

Det starka folkliga och politiska stöd som finns för en välfärd av hög kvalitet borde leda till att alla politiska alternativ föreslår rejält höjda statsbidrag till välfärden. Det skriver Tobias Baudin, Kommunal, och Anders Knape, SKR.

Under strecket
Publicerad

Svensk välfärd håller världsklass på många områden. Få länder har samma höga kvalitet i verksamheterna som vi har. Att bibehålla och utveckla välfärden är dessutom en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling med en god ekonomisk tillväxt och hög sysselsättningsgrad.

I dag har vår gemensamma välfärd brister, samtidigt som den står inför flera stora utmaningar. Det handlar om vår befolkningsstruktur med fler barn och unga. Det är många fler äldre som ska försörjas av en yrkesverksam del av befolkningen som inte ökar i alls samma utsträckning. Faktum är att medan befolkningen över 80 år ökar med nästan 50 procent de kommande tio åren, ökar gruppen som arbetar med enbart 5 procent under samma tioårsperiod. Vi vill understryka att det är positivt att fler lever längre och har bättre hälsa, att vi kan bota eller lindra de sjukdomar som tidigare var dödliga och att vi föder fler barn. Men ingen kan bortse ifrån den utmaning det innebär för vår gemensamma välfärd. Samtidigt har Sverige växt mycket de senaste åren. Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,4 miljoner fler i Sverige, en ökning med cirka 15 procent. Det är fler som föds och fler som lever längre, samtidigt som människor kommer till Sverige för att arbeta eller genom flykting- och asylinvandring. Det är en demografisk utmaning som kan hanteras någorlunda väl i en stark konjunktur. Men när vi nu går in i ett svagare ekonomiska läge, blir utmaningen större.

Annons
Annons
Annons