Annons

”Välfärden beroende av svenskarnas data”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Användning av personbundna data i forskning och utveckling kritiseras allt oftare i den offentliga debatten. Utvecklingen av svensk välfärd är dock beroende av att vi kan dela sådana data, med bibehållen integritet. Det skriver ett antal experter och beslutsfattare.

Under strecket
Publicerad

Utan forskning på hälsodata från svenskar hade vi exempelvis inte vetat hur rökning är kopplad till ökad risk för lungcancer, ledgångsreumatism eller MS, eller att barn som utvecklar autism kan identifieras redan under första levnadsåret genom att de uppvisar annorlunda rörelsemönster. Detta är forskning som inte kunnat bedrivas någon annanstans i världen. För i Sverige är vi unika med våra personnummer och omfattande kvalitets- och persondataregister, som täcker allt från hälso- och sjukvård till skolsystem och myndighetsutövning.

Sverige har också en mycket stark kompetens och forskningsexpertis inom dataanalys, textanalys, maskininlärning och andra tekniker som i dag benämns AI – artificiell intelligens. Regeringen har i sin nationella inriktning för artificiell intelligens uttalat att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Projekt som ska utveckla nya metoder för att upptäcka sjukdomar, förbättra behandlingar och förhindra biverkningar gör det allt oftare med stöd av avancerad dataanalys som kräver stora mängder avidentifierad patientdata. På samma sätt behövs personbundna data för att utveckla arbetet i skolan, skapa nya tjänster som ökar medborgarinflytandet och erbjuda bättre service från myndigheter. De som vill förbättra lokaltrafiken eller minska miljöpåverkan av fordon behöver också tillgång till sådana data. Och att det är ”äkta” data är helt nödvändigt, det går inte att nå de goda resultaten genom simulerade data. Kort sagt: Ju bättre tillgång till riktiga, personbundna data desto större möjligheter att åstadkomma värdefulla forsknings- och utvecklingsresultat på i princip alla svenska välfärdsområden.

Annons
Annons
Annons