Annons
X
Annons
X

Välfärd måste mätas på nya sätt

I dag presenteras slutrapporten, där uppdraget har varit att identifiera utmaningar så att vi kan rusta Sverige bättre inför framtiden. Vi arbetar nu vidare med det kommissionen identifierat, skriver de fyra partiledarna i alliansen.

Fredrik Reinfeldt (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD), under alliansmötet i Maramö.

Fredrik Reinfeldt (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD), under alliansmötet i Maramö. Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

BRÄNNPUNKT | FRAMTIDSKOMMISSIONEN

En bred majoritet av de i landet födda svenskarna umgås sällan eller aldrig med utomeuropeiska invandrare.
Alliansen

I dag presenterar regeringens Framtidskommission sin slutrapport, som pekar på framtidsutmaningar som Sverige kan ställas inför 2020 och 2050. Rapporten är en viktig del i alliansens arbete med att utforma en politik för framtidens Sverige.

År 1970 började Sveriges Television sända i färg över hela landet, och riksdagen fattade beslut om att korta normalarbetstiden till 40 timmar per vecka. Att välja skola var ett privilegium för ytterst få och det gick inte att ringa med någon annan operatör än Televerket. Sedan dess har Sverige och världen genomgått stora förändringar. Inte minst vad gäller befolkningsutveckling, teknik, välfärd, valfrihet, kommunikation och synen på miljön. Vad säger det om de kommande fyrtio åren? Vilket Sverige kommer vi att leva i år 2050?

Hösten 2011 tillsatte regeringen Framtidskommissionen. Syftet har inte varit att komma med lösningar – det arbetet återstår, och det hanterar vi varje dag. Syftet har i stället varit att identifiera utmaningar så att vi kan rusta Sverige bättre inför framtiden.

Annons
X

I ett och ett halvt år har Framtidskommissionen talat med och lyssnat på människor runt om i vårt land. Bilden som växer fram är ett Sverige i förändring. Vi ser trender på flera områden där kommissionen haft särskilt fokus: hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati, jämställdhet och social sammanhållning.

Vi ser att klimatet förändras och att jorden lever över sina ekologiska tillgångar, det är en utmaning som behöver tas på allvar. Kostnaderna och konsekvenserna om världens länder inte agerar kommer att bli stora. Vi behöver skapa ett hållbart samhälle ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Problemen löses inte av Sverige ensamt, men vi har ett ansvar.

Vi tror också att innovatörer och entreprenörer kommer att få en allt mer betydelsefull roll för att skapa en hållbar tillväxt. Därför ska vi fortsätta verka för ett konkurrenskraftigt företagsklimat och ge goda förutsättningar för forskning och innovation. Vi måste också bli bättre på att identifiera starkare styrmedel för att hantera miljö- och klimatproblemen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi ser att vi lever allt längre och att andelen i arbetsför ålder blir mindre. År 2060 beräknas varje person som arbetar behöva försörja sig själv och nästan en hel person till, som inte jobbar. Det är inte hållbart. Vi behöver möta detta på flera sätt. Bland annat genom att förlänga arbetslivet.

  Regeringen har redan gjort det mer lönsamt för äldre att arbeta och billigare för arbetsgivare att ha äldre anställda. Men det finns skäl att göra mer, för att underlätta för dem som vill byta karriär, för att hjälpa unga att komma ut tidigare i arbetslivet och för att de som vill ska kunna jobba längre upp i åldrarna. Här har arbetsgivarna en nyckelroll. Negativa attityder till äldre måste undanröjas och arbetsmiljön anpassas mer till äldre arbetskraft. Så får vi fler arbetade timmar och tryggad finansiering av välfärden.

  Vi ser att män och kvinnor fortfarande inte har samma möjligheter, att lönerna är ojämställda och att det finns ett kunskapsglapp mellan pojkar och flickor i skolan, där pojkarna hamnar på efterkälken. Detta trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder.

  Vi ser även att människor sannolikt kommer att fortsätta komma till Sverige för att söka skydd från krig och förföljelse. Sverige ska fortsatt ha en solidarisk och human flyktingpolitik, och vi behöver satsa mer på integration. Vi ska också fortsätta att vara ett öppet, tolerant och demokratiskt land där alla kan uttrycka sin åsikt.

  Vi ser att vi har en god sammanhållning, med relativt små inkomstskillnader, hög tilltro till det offentliga, ett starkt och ökande stöd för den generella och gemensamt finansierade välfärden och en allt mer positiv attityd till invandring. Samtidigt hotas sammanhållningen på sikt av att olika grupper riskerar att glida isär. Exempelvis umgås en bred majoritet av de i landet födda svenskarna sällan eller aldrig med utomeuropeiska invandrare.

  Analysen av materiell standard, som är väl utbyggd, behöver kompletteras med nya mått på välfärd. Vi ser med oro en utveckling där allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt. Detta trots att den ekonomiska standarden aldrig har varit bättre. Vi behöver fortsätta fundera på hur politiken kan bidra till ett samhälle där arbetslinjen är central men där det samtidigt finns tid och utrymme för familjeliv och relationer.

  Alla dessa utmaningar behöver tas på allvar. Vi arbetar nu vidare med det som Framtidskommissionen identifierat för att möta framtidens utmaningar. Slutrapporten som presenteras i dag är en del i det ständigt pågående arbetet med att utforma en politik för framtidens Sverige. Den ska ses som ett bidrag till de diskussioner som förs i politiken, runt köksbord, på arbetsplatser, inom företag, i skolor och på många andra ställen om hur Sverige ska fortsätta att utvecklas till att bli ett ännu bättre land att leva i.

  FREDRIK REINFELDT (M)

  statsminister

  JAN BJÖRKLUND (FP)

  utbildningsminister

  ANNIE LÖÖF (C)

  näringsminister

  GÖRAN HÄGGLUND (KD)

  socialminister

  Annons
  Annons
  X

  Fredrik Reinfeldt (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD), under alliansmötet i Maramö.

  Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X