Annons
X
Annons
X

Välfärd ger goda vinster

De stora riskkapitalägda koncernerna inom vård, skola och omsorg gör en rörelsevinst på runt tio kronor på varje hundralapp av skattepengar, ibland långt mer än så. Eftersom investeringarna sker med stor del lånade pengar blir hävstången stor på det satsade kapitalet.

VÄLFÄRDENS NYA HERRAR – DEL 1

Att lämna ett blod- eller urinprov är rutin vid många läkarbesök. När proverna ska analyseras är sannolikheten stor att den görs hos någon av branschens jättar: Aleris Diagnostik eller Unilabs.

Lönsamheten skulle göra många börsbolag avundsjuka. Aleris Diagnostik omsatte 735 miljoner kronor under 2009 med ett rörelseresultat före avskrivningar på 198 miljoner kronor. Unilabs rörelseresultat var 168 miljoner på en omsättning på 950 miljoner.

Aleris Diagnostik ingår i Aleriskoncernen som Wallenbergkontrollerade Investor äger sedan i fjol. Unilabs ägs av riskkapitalbolagen Nordic Capital och Apax. Intäkterna kommer till mellan 95 och 98 procent från skattemedel. Det är två exempel på snabbväxande företag i vårdsektorn som ägs av riskkapitalbolag.

Annons
X

–Ja, det är ett stabilt bolag med god lönsamhet. Men vi har också stora investeringar och måste hela tiden vända på varje krona, säger Philip Delborn, vd för Unilabs i Sverige.

SvD Näringsliv har granskat 16 koncerner inom vård, skola och omsorg som ägs av riskkapitalbolag och finansiella aktörer. Tillsammans hade bolagens svenska verksamheter en omsättning på 29,4 miljarder för 2009, som är de senast tillgängliga helårssiffrorna. Det är en ökning med 68 procent jämfört med 2007.

Intäkterna kommer nästan uteslutande från offentliga pengar. Många bolag är riktiga snabbväxare med förvärv som affärsidé. Företag som exempelvis friskolekoncernen Academedia har växt med 150 procent på tre år. Vårdkoncernen Attendos svenska verksamhet har ökat omsättningen med 77 procent.

Enligt branschorganisationen Vårdföretagarna finns 15000 företag bara i sjukvårdsbranschen i Sverige. Men ett drygt dussin bolag kontrollerar nästan halva marknaden för privata aktörer. Vinsten, mätt som rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar, Ebitda på finansspråk, uppgick 2009 till knappt 2,9 miljarder kronor för de granskade bolagen.

Det är ett bättre mått på lönsamheten inom riskkapitalägda vård- och omsorgsbolag än vinst efter skatt. Orsaken är att vårdbolagen belastas med så stora lån att de höga räntekostnaderna tenderar att äta upp vinsten. Det är också detta vinstmått som används av riskkapitalbolagen själva vid värderingen av företagen.

Det är just denna värdering som är intressant eftersom målet är att köpa företag och sedan sälja dem vidare. Riskkapitalbolagen använder också ganska liten del egna pengar och stor del lån. Det gör samtidigt att lönsamheten ofta blir stor mätt på ett annat sätt, vinsten på det insatta kapitalet, eller eget kapital.

Hela Ambea-koncernen, där alltså även verksamhet utanför Sverige ingår, hade till exempel en avkastning på eget kapital som var 33 procent år 2009. I Attendokoncernens svenska dotterbolag Attendo Care var siffran 88 procent för 2009, enligt årsredovisningen.

Det kan jämföras med 16 procent för ett industriföretag som Volvo, knappt 13 procent för Handelsbanken och 10 procent för Vattenfall, enligt de färska boksluten.

VÄLFÄRDENS NYA HERRAR

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X