Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Valet av skjorta ger inte fler jobb

Statsministern inledde presskonferensen med att erkänna att han surfat i SVT:s arkiv och kommit över ett par klipp om sig själv. Från Almedalen 1993 respektive 2003. Med en sådan öppning steg gårdagens budskapsförväntningar ofrånkomligen en smula. Vilka reflektioner och tankar kunde inte komma ur en jämförelse mellan Sverige modell 1993 och 2003. Eller för den delen mellan Reinfeldt av samma årtal. Statsministerns enda reflektion var dock att hans skjortval 2003 var anskrämligt.

Nu är risken att motsvarande sökning för samma plats och person 2012 respektive 2013 resulterar i ett par till förväxling lika SVT-klipp. Förra årets nyhet om en jobbpakt blev nämligen även årets nyhet, om samma jobbpakt, med tillägget att man nu har kommit till paktens andra del.

Jobbpakten 2012 innebar att om arbetsmarknadens parter kunde komma överens om avtal för unga arbetslösa innehållande såväl utbildning som yrkeslivserfarenhet, skulle regeringen bidra med någon form av finansiering. Under året har olika former av ungdomsavtal slutits mellan parterna inom kommuner och landsting liksom industri- och handelsbranscherna. Avtalen varierar, men i princip innebär de 25 procent utbildning och 75 procent arbetstid till avtalsenliga löner. ”Prova på-jobb”, var ett uttryck statsministern gillade.

Annons
X

Nu, förklarade statsministern, är det regeringens tur att leverera. Med ett antal jobbpaktsavtal i hamn utlovade han ett nytt handledarstöd på 2500 kronor i månaden till arbetsgivare som anställer enligt de nya avtalen.

Dessutom tas arbetsgivaravgiften bort för aktuella grupper och kostnaden för anställda sänks på så vis rejält. Från 21000 kronor i månaden till strax under 9000 kronor i månaden. Subventionen innebär förvisso inte att man betalar företagen för att anställa dem som i dag inte anställs, men det är inte långt därifrån.

Det är, försiktigt uttryckt, inte säkert att detta fungerar. När arbetsgivarna inte hittar rätt arbetskraft och unga utan utbildning inte hittar in eller matchar de jobb som finns kan problemet vara något mer komplext än rent kostnadstekniskt.

När Reinfeldt berättat att man även avser sänka a-kasseavgiften samt garantera individuellt anpassade stöd på Arbetsförmedlingen var det svårt att släppa tanken att åtgärderna påtagligt väl ger S svar på tal. Man skulle till och med kunna tro att de snarare är ämnade att mota ettriga socialdemokrater än att i grunden förändra förutsättningarna för nya jobb i fler och växande företag.

Med detta sagt ska dock statsministern ges vederbörlig rättvisa vad gäller presskonferensens inledande reflektioner. Årets skjortval var, till skillnad från 2003, oklanderligt och han kan heller inte längre anklagas för att vara trött, oengagerad eller håglös. Tvärtom var det en högst närvarande statsminister som talade i Almedalen i går.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X