Annons
X
Annons
X

Våldtäktsdomar rivs upp av HD

Ord mot ord räcker inte. För att fälla någon för våldtäkt krävs också teknisk eller annan bevisning. Därför gick Högsta domstolen i dag emot både tings- och hovrätt och friade de åtalade i två våldtäktsmål.

Av TT
(uppdaterad)

Dagens domar gäller två våldtäkter som ska ha ägt rum 2008. Personerna frias helt från åtalspunkterna, och HD går därmed emot både tings- och hovrätternas bedömningar.

HD anser är att det inte är tillräckligt att värdera en persons utsaga mot en annan för fällande dom. För att fälla någon för våldtäkt krävs också teknisk eller annan bevisning som styrker målsägandens berättelse, vilket saknas i de aktuella fallen, enligt HD:s dom.

– Det borde ha gått så här hela tiden. Min klient är oerhört lättad, säger Pia Liljeblad, advokat i ett av de två målen.

Annons
X

Hon tycker att HD:s bedömning är den enda rimliga.

– Nämndemännen och vi jurister är inga psykologer. Vi kan inte helt säkert bedöma vem som är mer trovärdig än någon annan, om det saknas annan bevisning. Och i fallet jag företrädde fanns det saker som talade emot, säger Pia Liljeblad.

Hon tror att HD tyckt att det behövdes ett klarläggande i bevisföringen, och att justitiekansler Göran Lambertz uppmärksamhet kring bevisföringsfrågor har haft betydelse för att domstolen valde att lyfta upp frågan.

– Det visar att det inte räcker att ställa ord mot ord, säger hon.

Det är första gången sedan slutet av 1990-talet som Högsta domstolen tar upp den här typen av fall.

Justitiekansler Göran Lambertz tycker det är bra att Högsta domstolen ställer höga beviskrav.

– Det är viktig att vara försiktig med att döma om man bara har målsägandes utsaga, säger Göran Lambertz till TT.

Han påpekar också att det inte verkar finnas några principiella uttalanden i domen.

Enligt Johan Munck, Högsta domstolens ordförande och ordförande i de båda målen, får de båda domarna ett begränsat prejudikatvärde.

– Om målsägandens berättelse är trovärdig och den stöds av andra omständigheter, bör det räcka för en fällande dom, säger han.

Men så var det inte i de båda fallen.

– Det är förmodligen så att det har skett två övergrepp, men det fanns inte tillräcklig bevisning för att ställa det faktumet bortom allt rimligt tvivel, säger Johan Munck, till TT.

Bland annat skulle en kvinna ha blivit hotad med kniv under våldtäkten. Polisen beslagtog och DNA-undersökte en kniv, men den hade varken spår från den misstänkta mannen eller den utsatta kvinnan. Det talade snarare emot kvinnans berättelse, påpekar Johan Munck

– Det fanns en annan kniv i lägenheten, men den undersökte aldrig polisen, konstaterar han.

Han tror därför att domarna i första hand kommer att få konsekvenser för förundersökningsarbetet.

Anledningen till att HD valde att ta upp de båda fallen, berodde på den allmänna debatten kring bevisvärderingsfrågor och diskussionen i den juridiska litteraturen, berättar Johan Munck, som inte var med och beslutade om resning.

– Vi har fått förfrågningar om bevisvärdering, särskilt av den här typen, i flera år, säger han.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X