Annons
X
Annons
X

”Våldsutsatta kvinnor riskerar bli bostadslösa”

Det är dags att de sociala konsekvenserna av den bristande bostadspolitiken tas på allvar av landets politiker. Det är helt oacceptabelt i ett välfärdssamhälle att en våldsutsatt kvinna ska behöva riskera att bli utan bostad för att hon tvingats lämna en våldsam man, skriver Juno Blom och Mikael Thörn, Nationellt kompetensteam, Länsstyrelsen Östergötland.

Foto: Bertil Ericson/TT

DEBATT | VÅLDSUTSATTA

Kvinnor och barn ska inte alltid behöva flytta från en våldsam man eller pappa.

Det saknas politiska initiativ och åtgärder när det gäller de konsekvenser bostadsbristen får för många olika grupper, som exempelvis våldsutsatta kvinnor och barn. Socialtjänsten och kvinnojourerna har under flera år påtalat att bostadsbristen drabbar dessa grupper allt hårdare. Kvinnor och barn tvingas bo längre på skyddat boende än tidigare.

Flera utredningar under senare år har belyst brister på långsiktiga lösningar när det gäller bland annat boenden för våldsutsatta kvinnor. Hemlöshetssamordnaren konstaterade i sin slutrapport Bostad sökes att bostadsbristen har inneburit att våldsutsatta kvinnor inte kommer vidare från kvinnojour till permanent bostad. Bostadssituationen kan i värsta fall medföra att kvinnan går tillbaka till den våldsutövande partnern. Det är uppenbart en fråga som inte enbart kan lösas via insatser från socialtjänsten. Problemets komplexitet på strukturell och individuell nivå gör att större samverkan krävs mellan olika aktörer. Bostadsproblemen för våldsutsatta kvinnor måste lyftas upp strategiskt på kommunledningsnivå.

Annons
X

Det är dags att de sociala konsekvenserna av den bristande bostadspolitiken tas på allvar av landets politiker. Det är helt oacceptabelt i ett välfärdssamhälle att en våldsutsatt kvinna ska behöva riskera att bli utan bostad för att hon tvingats lämna en våldsam man. Om barn medföljer kvinnor så är behovet av ett långsiktigt boende än mer nödvändigt för både kvinnans och barnens framtida hälsa. Vi föreslår flera satsningar när det gäller långsiktiga boenden för våldsutsatta kvinnor och barn.

**• Fler bostäder behövs. **

Det är nödvändigt med krav på bostadsbolagen och att det byggs fler bostäder. Politiker och chefer måste se över bostadsbolagens sociala ansvar att verka för att tillgången till bostäder för särskilda grupper såsom våldsutsatta kvinnor förbättras. Bostadsfrågan ska inte överlämnas till ännu ett område att hantera för en redan hårt belastad socialtjänst. Det är inte socialtjänstens ansvar att ordna långsiktiga boenden.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Minska kommunernas kostnader genom förtur och särskilda boenden.

  Kommunernas kostnader för olika boendeformer har ökat enormt under senare år. Det beror bland annat på att olika privata aktörer hyr ut lägenheter till höga kostnader. Fler lägenheter är inte det enda som behövs. För att snabbt komma bort från en våldsam man och vidare från skyddat boende så måste kvinnor ha förtur i kommunernas bostadsköer. Kommunerna behöver få tillgång till lägenheter hos bostadsbolag för att använda som utslussningslägenheter och permanenta boenden. Boenden med möjlighet till eget hyreskontrakt bör finnas i alla kommuner.

  • Strukturerat samarbete mellan kommuner.

  Det finns ett konstruktivt samarbete mellan flera kommuner i landet där våldsutsatta kvinnor i behov av skydd kan få hjälp att flytta från en kommun till en annan. Detta samarbete behöver utökas och gälla fler kommuner.

  • Fokus på förövaren.

  Kvinnor och barn ska inte alltid behöva flytta från en våldsam man eller pappa. I vissa fall kan en lösning vara att flytta mannen. I andra fall är det omöjligt då kvinnor och barn behöver annat skydd.

  • Bättre samordning.

  Det krävs en bättre samordning på nationell, regional och lokal nivå liksom samverkan mellan olika aktörer. Länsstyrelserna har redan fler uppdrag i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och kan få ett tydligt samordningsansvar att utveckla boendesituationen på regional och lokal nivå.

  Juno Blom och Mikael Thörn

  Nationellt kompetensteam, Länsstyrelsen Östergötland, för ett nätverk med 40 kommuner som samarbetar kring boende och skydd för våldsutsatta

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X