Våldsutsatta kvinnor flyr rakt ut i hemlöshet

Bostadsbristen gör att flertalet våldsutsatta kvinnor som flyr till kvinnojourer samtidigt tvingas in i ofrivillig hemlöshet. I många fall har kvinnan även utsatts för ekonomiskt våld, skriver Joanna Olsson och Zandra Andersson, Sollentuna kvinnojour.

Under strecket
Publicerad
JOAKIM STÅHL
Foto: JOAKIM STÅHL
Annons

Den 30 juni lämnade den nationella hemlöshetssamordnaren Michael Anefur sin slutrapport Bostad sökes med slutsatser om vad som behövs för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Trots att bostadsfrågan är en av de hetaste frågorna inför valet har det varit anmärkningsvärt tyst i den offentliga debatten kring samordnarens slutsatser. För kvinnojourer runt om i landet, i synnerhet de i storstadsregionerna, innehåller dock rapporten många viktiga förslag på åtgärder för att komma åt de problem som drabbar våldsutsatta kvinnor i bostadsbristens kölvatten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons