Annons

Inger Enkvist:Väldiga framsteg men något gick snett

Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX
Under strecket
Publicerad

Volymen Tage Erlander i närbilder skrevs 1986 alldeles efter Erlanders död och innehåller i stort sett bara lovord och beundran från de olika skribenterna. Det intressantaste av alla bidragen kommer från Yngve Persson från Träarbetarförbundet och senare riksdagsledamot, som inleder med allt det som varit framgångsrikt men avslutar självkritiskt med avsnittet ”Väldiga framsteg – men något gick snett”.

De punkter som gått farligt snett i samhället och som oroar honom är att alkoholbruket har ökat enormt, narkotikamissbruket har blivit ett allvarligt samhällsproblem, och brottsbekämpningen har varit undermålig. Han konstaterar att ”brottsligheten av olika beräkningar att döma i dag tar 1/3 av bruttonationalprodukten och kanske mer, inklusive verkningarna av alkohol- och narkotikamissbruket. Därtill kommer all otrygghet och allt lidande.”

Annons
Annons
Annons