Annons
X
Annons
X

Våldet får aldrig kväva öppenheten

Våldet mot vår systerorganisation är en klar attack mot demokratin. Vuxenvärlden måste fortsätta att stötta viljan till engagemang. Motsatsen leder till att våldsverkare vinner mark, skriver Jytte Guteland och Mattias Vepsä, SSU.

Vid Norges ambassad i Stockholm tändes ljus och lades blommor under lördagen.

Vid Norges ambassad i Stockholm tändes ljus och lades blommor under lördagen. Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

Ingen ska känna sig rädd eller oroad att engagera sig politiskt.
Jytte Guteland och Mattias Vepsä

Två terrordåd har drabbat Oslo och därefter har ungdomar från vår systerorganisation AUF har mördats av en gärningsman som sköt vilt omkring sig på Utöya. Inga ord kan beskriva den bestörtning vi känner. Våra tankar går till norska folket, till AUF och framför allt till offren och dess anhöriga.

Norges statsminister Jens Stoltenberg uttrycker väldigt talande sina känslor inför dåden ”för mig är Utøya min ungdoms paradis som i går förvandlades till ett helvete”. Statsministern beskriver med de orden så väl vilken glädje ett politiskt ungdomsläger innebär för många av de ungdomar som medverkar och hur brutal kontrasten är mot det vansinniga våldet AUF:s medlemmar drabbades av.

Vi vet att många av våra medlemmar i SSU i likhet med oss vill ge stöd till vänner i AUF. Samtidigt känner många att det är svårt att veta exakt hur man kan hjälpa och stötta. Vi vet också att vi och våra medlemmar delar den känslan av otillräcklighet med svenska folket, som gärna vill ge sitt stöd till norska folket. Vi har fått hälsningar från såväl allmänhet, Socialdemokratiska studentförbundet som övriga demokratiska politiska ungdomsförbund exempelvis MUF och Ung vänster. Alla vill framföra sitt stöd till ungdomarna i AUF. Vi lovar att framföra de hälsningar som kommit till oss.

Annons
X

Vi är fortfarande inne i en chockartad tid och det är därför svårt att dra långtgående slutsatser kring hur detta påverkar framtiden för Norge eller omgivande länder. En sak är dock säker. Vi kan aldrig acceptera våld och vi kan aldrig låta våldet segra över öppenheten, demokratin och människors politiska engagemang.

AUF kämpar liksom SSU för mänskliga rättigheter, det är en demokratisk organisation som värnar solidaritet mellan människor. För oss är AUF:s två främsta kännetecken det aldrig svikande engagemanget för människors lika värde och värnandet av miljön. De ungdomar som föll offer för våldet vid Utøya har valt att engagera sig i AUF och stå upp för dessa värden. AUF:s förbundsordförande Eskil Pedersen utryckte mycket tydligt, vid presskonferensen efter attackerna, vikten av att fortsatt stå upp för ungdomars rätt till politiskt engagemang. Vi instämmer, vi tror på att hedra offrens minne genom att brett stötta demokratiska krafter i samhället.

Vi vill inte spekulera kring motiv för attackerna i Norge. Vi är rädda att spekulationer skadar mer än det läker. Däremot är våldet en klar attack mot demokratin. Inget politiskt ungdomsförbund vi känner till har fått genomlida en sådan enskild massaker mot sina medlemmar.

Dels är omfattningen på våldet så vidrigt, dels sker det i organisationens hjärta på den plats medlemmarna älskar mest. Det finns alltid en risk att ett sådant angrepp hotar människors vilja till engagemang. Detta hotar i sin tur demokratin. Av den anledningen är det ett allmänintresse att värna alla ungas vilja till engagemang i demokratiska politiska organisationer. Vuxenvärlden måste stötta viljan till engagemang. Motsatsen riskerar leda till att våldsverkare vinner mark.

Vi har stor förståelse för att många känner rädsla kring hot. Vi kommer själva lägga stort fokus på säkerhet och dialog med experter och polis kring våra evenemang. Ingen ska känna sig rädd eller oroad att engagera sig politiskt.

Vi är fortfarande inne i chockens tid. Vi lägger just nu allt fokus på att ge möjlighet till SSU:s medlemmar och allmänhet att visa stöd till de drabbade. Vi har själva tänt ljus vid Norges ambassad och SSU:are runt om i hela landet tänder ljus, håller tysta minnesstunder eller erbjuder samlingar för gemenskap. Vi uppmanar allmänhet att göra liknande minnesmanifestationer. Senare, om en dryg vecka, kommer vi att erbjuda en manifestation mot våld för att värna demokrati och öppenhet, där vi hoppas att många kan ansluta. Vi kommer att informera om den genom vår hemsida.

JYTTE GUTELAND

förbundsordförande SSU

MATTIAS VEPSÄ

förbundssekreterare SSU

Annons
Annons
X

Vid Norges ambassad i Stockholm tändes ljus och lades blommor under lördagen.

Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X