Recension

Tusen år tysk poesiValdén ger oss en guldgruva av tysk poesi

Publicerad
Annons

Efter att ha gjort en gigantisk insats som översättare av engelsk poesi, i inalles sex samlingsvolymer omfattande drygt tusen sidor, har den lärde och företrädesvis lyriskt inriktade P O Valdén nu vänt sig till den aktningsvärda tyska vitterheten och ger ut en stor antologi, Tusen år tysk poesi, med tolkningar av tysk lyrik alltifrån 900-talet till våra dagar.

Valdéns engelska tolkningar utgör en guldgruva för den som vill finna svenska översättningar även av mindre kända engelska dikter, men dessa antologier innehåller också tolkningar av de mest kända dikterna, sådana som det redan finns svenska versioner av. Sammantaget rör det sig om en värdefull insats som under lång tid kommer att ha sin verkan, kanske inte så stor, dock just potentiellt varaktig, eftersom framtidens antologimakare nog kommer att ha en del att hämta ur Valdéns böcker.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons