Annons

Ingmar Karlsson:Våld som sakrament och gudomlig plikt

Den religiösa terrorn är helig och riktas mot ”otrogna” och ”satans barn”. Medan politiskt motiverade terrorister ofta har moraliska spärrar mot storskaligt mördande, och försöker väcka sympati för den egna saken, anser sig religiösa terrorister stå över politiska och moraliska hänsyn.

Publicerad

**Terror i Guds och religionens namn **är ett gammalt fenomen, ett faktum som åskådliggörs av att många av de ord som används för att beteckna terrorister kan härledas från religiösa grupper som var verksamma för länge sedan.
Etymologin för det engelska ordet för fanatiker - zealot - går tillbaka till seloterna, en judisk frihetsrörelse som år 7 e Kr startade ett nationellt uppror mot romarna med starka religiösa förtecken som slutade med templets och Jerusalems förstörelse år 70. De besegrade seloterna drog sig därefter tillbaka till klippfästet Masada, där de år 73 begick kollektivt självmord när romerska trupper efter en lång belägring gick till attack.

Ordet för lönnmördare på engelska och franska - assassin - har en muslimsk bakgrund i en extrem utbrytarsekt från den shiitiska huvudfåran. Assassinerna skaffade sig flera fasta borgar både i Persien och i mellersta Syrien. Påverkade av hashish - därav namnet - utförde de under 1100- och 1200-talen sina självmordsuppdrag för att mörda ledarna för de arméer som närmade sig deras fästen.

Annons
Annons
Annons
Annons