Annons
X
Annons
X

Våld mot barn kan aldrig accepteras

Sverige har tagit ställning mot våld mot barn. Trots det väljer Högsta domstolen att fria när våld använts mot elever. Nu krävs att ansvariga ministrar är tydliga med att ingen form av våld mot barn är accepterat i Sverige, skriver Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris.

Kattis Ahlström
Kattis Ahlström Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | BARNS RÄTTIGHETER

För de barn som redan utsatts för våld och kränkningar är domarna ytterligare en kränkning.
Kattis Ahlström

Två domar från Högsta domstolen accepterar att lärare får använda ”visst våld” mot elever och för två veckor sedan kom en dom från hovrätten som friar en rektor. Hovrätten har förståelse för att rektorn ”ledsnade på den 15-årige pojkens tjafsande”. Därför var det inte brottsligt när han tog tag i pojkens öra och tvingade honom ner i bänken. Enligt pojken var greppet så hårt att örat var både rött och svullet ett par dagar efter händelsen.

Svensk lagstiftning är stark och entydig – den tillåter inte några former av våld, oavsett arena. Skollagen förbjöd skolaga, i svensk grundlag finns ett absolut förbud mot kroppslig bestraffning och diskrimineringslagstiftningen som antogs år 2009 slog fast att skolor ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad.

Annons
X

Dessutom har vi en anti-aga-lagstiftning från år 1979 som förbjuder alla former av fysiskt och psykiskt våld mot barn. Sverige var ett av de första länderna att ratificera Barnkonventionen för över 20 år sedan och därmed förband vi oss återigen att inte tillåta våld eller kränkningar mot barn.

Sverige har tagit ställning mot våld mot barn. Trots det väljer Högsta domstolen att fria när våld använts mot elever.

Bris var en av de organisationer som stod på barrikaderna för att stoppa våld mot barn för över 40 år sedan. Sverige har länge klappat sig för bröstet i internationella sammanhang och varit förebild för många andra länder som arbetat för att stoppa våld mot barn.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nu börjar gränserna luckras upp för vad som är tillåtet och inte tillåtet, värderingar och attityder att förändras. Men vår starka lagstiftning som är till för att skydda barn och unga får aldrig bli ett luftslott som vi själva inte vill eller orkar leva upp till.

  För de barn som redan utsatts för våld och kränkningar är domarna ytterligare en kränkning. Tilliten till vuxenvärlden blir skadad, kanske för alltid. Och slutfrågan blir – om vi börjar tillåta våld, var ska vi sätta gränsen för när det inte längre är tillåtet? Hur långt ska våldet gå?

  Låt oss inte gå 40-50 år tillbaka i tiden. Sverige har redan tagit ställning och skolledningar respektive kommunledningar måste ta det ansvar som de faktiskt har för att skapa en miljö utan hot, våld och kränkningar.

  För de skolor som upplever att de inte har verktygen för att hantera den här typen av situationer måste ansvariga ministrar se till att det finns kompetens, metoder, och verktyg att tillgå så att skolmiljön är den positiva och lugna miljön som elever och vuxna behöver för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig den kunskap de har rätt till.

  Inget barn ska behöva känna oro eller rädsla i skolan.

  KATTIS AHLSTRÖM

  generalsekreterare BRIS

  Annons
  Annons
  X

  Kattis Ahlström

  Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X