Vägverket vill få bort farliga förare

Uppskattningsvis 10 000 olämpliga bilförare kan årligen förlora körkortet när ett skärpt kontrollsystem införs. Alla med körkort bör dessutom lämna hälsodeklarationer vart tionde år. Körförmågan ska bedömas av trafikmedicinska experter som tillsätts i varje län, kommer en utredning att föreslå i höst.

Under strecket
Publicerad
Annons

Många bilförare far omkring på vägarna fast de på grund av sjukdom är direkt trafikfarliga. Läkarna är dåliga på att bedöma och anmäla när deras patienter blivit för sjuka för att kunna köra bil, vilket de är skyldiga att göra.
I dag dras bara 1500 körkort per år in av medicinska skäl. Det är alldeles för få, anser regeringen som därför givit Vägverket i uppdrag att utreda ett bättre system.

– Det är speciellt allvarligt med sjukdomar som handlar om att hjärnan inte fungerar som den ska. Vid stroke och demens tappar man förmågan att själv bedöma sin förmåga, säger Vägverkets chefsläkare Lars Englund, som ansvarar för utredningen.
Även epilepsi, diabetes, olika ögonsjukdomar och sviter efter olyckor kan påverka körsäkerheten. Men många läkare drar sig för att ta upp körkortsfrågan. Det äventyrar relationen med patienterna, det tar tid och det är svårt att göra korrekta bedömningar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons