Annons
X
Annons
X

Vägtullar på Essingeleden har lett till minskad trafik

Trängselskatten på Essingeleden har hittills minskat trafiken in och ut ur Stockholms innerstad med 12 procent i år. Dessutom har restiderna under eftermiddagen förkortats med upp till sju minuter, enligt statistik som trafikkontoret på Stockholms stad tagit fram.

[object Object]
Trafiken flyter bättre på Essingeleden. Foto: Tomas Oneborg

Utvärderingsperioden i rapporten är baserad på trafiken 11–15 januari 2016, den första hela arbetsveckan efter jul- och nyårshelgen. Jämförande vecka före trängselskatten infördes på Essingeleden är 14–18 december 2015.

Siffrorna visar att trafiken in och ut ur trängselskattezonen för innerstaden minskat med 12 procent mellan klockan 06.30 och 18.30. Minskningen för Essingeleden är nästa lika stor, 11 procent.

**Det var i mars 2014 **som riksdagen beslutade om förändrad trängselskatt i kombination med infrastruktursatsningar i huvudstaden.

Annons
X

Syftet var att förbättra framkomlighet och miljö, men även även bidra till en utbyggnad av tunnelbanan i länet.

Från och med den 1 januari 2016 nästan fördubblades maxbeloppet – från 60 till 105 kronor per dag och fordon. Samtidigt utvidgades trängselskatten att gälla även Essingeleden.

– Vi ser effekter. Men det kan delvis ha sin förklaring i att alla kanske inte dragit i gång för fullt efter ledigheten och även på saker som väder och vid, säger Tobias Johansson på Trafikkontoret.

**Restiderna har **generellt förkortats. Mätningar på Essingeleden har skett mellan trafikplatserna Fredhäll/Kristineberg och vid infarten/utfarten i Norra länken.

Det är bara i norrgående riktning under morgonens rusningstrafik som restiden är oförändrad.

Under övriga tidsperioder är restidsförbättringen två till tre minuter. Under mellantrafikperioden innebär detta att det inte längre finns någon notabel nedsättning av hastigheten till följd av höga trafikvolymer och köer.

I södergående riktning har stora förändringar under eftermiddagen registrerats. Restiden har då förbättrats med cirka sju minuter, vilket innebär att kötiden som orsakas av trängsel nästan har halverats.

Även restiderna mellan Johanneshovsbron och Klarastrandsleden har förkortats efter att trängselskatten förändrades. Mest tydligt är det i norrgående riktning där restiden generellt är lägre. Men i sydlig riktning har restiden kortats ner, tydligast under eftermiddagen med cirka fem minuter.

**Enligt Trafik Stockholm, **en av Trafikverkets fyra vägtrafikledningscentraler som övervakar och leder trafiken på det statliga vägnätet i Stockholm, Mälardalen och på Gotland samt prioriterade kommunala gator i Stockholm, flyter nu trafiken på Essingeleden och Södra länken bättre.

Köerna som ändå uppstår på Essingeleden är kortare och avvecklas snabbare än under mätperioden i december 2015.

**Vid hög trafikbelastning **och köbildning stängs infarterna till Södra länken. Under mätperioden i januari ägde ingen sådan stängning rum. Ingen kövarning utfärdades heller. Det ska jämföras med fyra utfärdade kövarningar under mätveckan i december.

Annons

Trafiken flyter bättre på Essingeleden.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X