Annons

Vägslitageavgift ett rättvisare system

Foto: HASSE HOLMBERG/TT
Publicerad

Sverige är ett avlångt land som är beroende av transporter på räls, på väg och till sjöss. För Miljöpartiet är det viktigt att samhället garanterar rättvisa villkor som gynnar klimatsmarta och effektiva transporter. På samma sätt som andra transportslag är delaktiga i att finansiera sina transportvägar är det logiskt att lastbilar är delaktiga att finansiera infrastrukturinvesteringar i vårt land genom en lastbilskatt/vägslitageavgift.

När Näringslivets transportråd på SvD Brännpunkt (2/8) påstår att Miljöpartiets förslag hotar den svenska industrins konkurrenskraft kan vi inte hålla med. Dagens system, med en lastbilsskatt som inte går att kontrollera och som missgynnar de åkerier som sköter sig och som investerar i miljöbättre bilar är en katastrof för svensk konkurrenskraft.  I till exempel Tyskland inbringade lastbilsskatten 2012 4,5 miljarder euro (40,7 miljarder kronor) som används till infrastrukturinvesteringar i vägar och järnvägar. I Sverige skulle en sådan investering enligt Miljöpartiets förslag ge netto 3,6 miljarder kronor till infrastrukturinvesteringar, bland annat till underhåll av våra vägar.

Annons
Annons
Annons
Annons