Annons
X
Annons
X

”Vägnätet är färdigbyggt”

Vägnätet är färdigbyggt. Det något oväntade beskedet kommer från Trafikverket, som räknat på vad som krävs för att klara klimatmålen till 2030. Men Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) tror på andra lösningar.

[object Object]
Bilkö på Essingeleden i Stockholm. Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

TRAFIKVERKETS SCENARIO FÖR ATT KLARA KLIMATMÅLEN

Trafikverket som idag lämnade in sitt slutbetänkande för framtidens transportsystem till regeringen, den så kallade kapacitetsutredningen, serverar hårdsmälta besked för vad som krävs för att klara framtidens klimatmål: en 20-procentig minskning av biltrafiken i Sverige till år 2030. För Stockholms län – där biltrafiken just nu ökar på bekostnad av kollektivresandet – är det dessutom troligt att biltrafiken måste pressas tillbaka ännu mer. Trafikverket räknar med en 25 procentig minskning till 2030. Var fjärde bil måste bort.

– Vi måste ner till samma nivå som år 1990. Problemet är vi de senaste 20 åren planerat för ökad biltrafik. Det vi måste göra nu är att vända på det – prioritera gång- cykel- och kollektivtrafik. Och i sista hand se om vi behöver göra någonting för biltrafiken, sade Håkan Johansson, klimatsamordnare på Trafikverket under ett seminarium ordnat av Naturskyddsföreningen.

I klartext är budskapet: Vägnätet är färdigbyggt.

Annons
X

– Ja, med minskad biltrafik så är det ju troligt att vi har byggt klart allt som gäller biltrafik. Det är en slutsats som man också dragit i Frankrike om vägarna runt Paris.

Det är med utgångspunkt i EU:s och de nationella målen för minskningen av koldioxidutsläppen till 2030 som Trafikverket gjort beräkningar av vad som krävs på trafikområdet. Om inget görs kommer utsläppen att ligga på samma nivå som idag, och öka på ännu längre sikt. Hög tilltro har satts till teknikutvecklingen, med förnyelsebara drivmedel och elhybrider på ingång. Det har myndigheten tagit med i beräkningen, och kommit fram till att det inte räcker. För att nå målet presenteras flera förslag:

• Kommunplanering med utgångspunkt i kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.

• Utveckling av trängselskatter – eventuellt med trängselskatt i Malmö, på Essingeleden och i Förbifart Stockholm.

• Parkeringsavgifter som styrmedel.

• Kilometerskatt.

Trafikverkets budskap klingade skönt i öronen på de miljöpartister som gästade seminariet. På den raka frågan om relationen mellan det planerade bygget av Förbifart Stockholm och möjligheten att nå klimatmålen blev svaret från Håkan Johansson:

– Om man haft de här målen framför sig när man planerade förbifarten, så är det möjligt att förbifarten inte blivit påtänkt, säger Håkan Johansson.

Trafikborgarrådet i Stockholm Ulla Hamilton (M), ville däremot inte skriva under på att vägarna är färdigbyggda. Hon pekade att biltrafiken faktiskt minskar i Stockholms innerstad, och att kommunens planering redan nu går ut på att prioritera kollektivresande, gång- och cykeltrafik i gaturummet.

– Jag tycker att man gör det lite enkelt för sig genom att konstatera att det inte behövs fler vägar. I ett växande Stockholm behövs det mer kollektivtrafik på vägarna, och förbifarten behövs också, säger Ulla Hamilton.

LÄS OCKSÅ:
Trafikverket i februari: ”Utan storsatsning väntar trafikkaos”

Annons
Annons
X

Bilkö på Essingeleden i Stockholm.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X