Vägen till skuldfrihet har blivit svårare

De skuldsattas hälsa kommer att försämras och färre kommer att få skuldsanering enligt lag. Detta går rakt emot regeringens strävan om att skapa bättre möjligheter till skuldsanering. Det skriver yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den 26 oktober 2010 kom Högsta Domstolen med ett avgörande som redan har fått stor påverkan för landets överskuldsatta. Kronofogdens beslut om avslag på skuldsaneringsansökningarna rasar nu in hos budget- och skuldrådgivare runt om i kommunerna. BUS – Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst – anser att HD:s beslut innebär en tillbakagång till ett tankesätt som rådde för 15 år sedan. Beslutet raserar de framsteg som gjorts när det gäller bedömningen av att bli skuldfri inom överskådlig tid. De skuldsattas hälsa kommer att försämras och färre kommer att få skuldsanering enligt lag. Detta går rakt emot regeringens strävan om att skapa bättre möjligheter till skuldsanering.

I Högsta domstolens beslut fick en 47-årig kvinna avslag på sin skuldsaneringsansökan. Kvinnans betalningssvårigheter började redan på tidigt 1990-tal på grund av arbetslöshet. Kvinnan var arbetslös i långa perioder innan hon började studera 1999. Då läste hon in grund- och gymnasieskola, och studerade sedan vidare på universitet. Hon var klar med studierna 2006, och sedan dess har hon haft utmätning i sin lön.

Annons
Annons
Annons