”Vägen framåt är en genomtänkt invandring”

Sverige behöver en genomtänkt migrationspolitik baserad på värderingar. De nya regler som snart träder i kraft måste vara just tillfälliga och ersättas av en politik vars bärande principer är humanitet, rättssäkerhet och reglering. Det skriver Sara Karlsson, tf ordförande i Migrationspolitiska S-föreningen.

Under strecket
Publicerad

Sara Karlsson

Foto: Riksdagen
Annons

Inom kort träder stora förändringar i svensk migrationslagstiftning i kraft som syftar till att drastiskt begränsa antalet flyktingar till Sverige genom försämrade villkor för asylsökande och genom att drastiskt begränsa möjligheten för anhöriga att få uppehållstillstånd. Samtidigt har EU slutit avtal med Turkiet i syfte att ytterligare försvåra möjligheten att ta sig till Europa.

Många, inte minst myndigheterna själva, har varit starkt kritiska till de humanitära konsekvenserna av besluten och kanske än mer kritiska till den bakomliggande analysen. Visst innebär en stor mängd asylsökande på kort tid en prövning för samhällsfunktionerna och visst var samhället otillräckligt förberett. Samtidigt måste åtgärderna ställas i proportion både till hur väl de fyller sitt syfte och de humanitära konsekvenserna, och siktet vara inställt på att snarast möjligt förstärka beredskapen hos de samhällsfunktioner som sviktat.

Annons
Annons
Annons