Annons

”Vägavgifter bör ersätta flera skatter”

Foto: Tomas Oneborg

Det måste gå att leva och bo på landsbygden, där det inte finns något alternativ till bilen. Vi vill införa glesbygdsanpassade vägavgifter i stället för att höja bränsleskatten ytterligare, skriver företrädare för Medborgerlig Samling.

Under strecket
Publicerad

Sverige är ett avlångt och glest befolkat land. Bilen är det sätt som den stora majoriteten använder för persontransporter. Till exempel visar statistik för 2017 att åtta gånger fler persontransporter sker med bil eller buss än med tåg. Hur många vägtransporter som enkelt hade kunnat ersättas med tåg kan diskuteras. Låt oss inte glömma bort att det svenska vägnätet är cirka 18 gånger större än järnvägsnätet.

Glesbygdens innevånare har svårt att ha normala liv med arbete, fritidsaktiviteter och socialt umgänge utan att använda bilen. Detta gäller även de som bor nära tätort. Tar det mer än dubbelt så lång tid att pendla med kollektivtrafik väljer de flesta att få mer fritid och pendlar med bil i stället. Exemplen kan göras många. Bilen ger medelsvensken ett flexibelt transportmedel för att underlätta en alltmer stressad vardag.

Annons
Annons
Annons