Annons

Allt är vågor. Virginia Woolf och den moderna fysikenVågade teser om Virginia Woolfs fysikintresse

Per Molander var hjärnan bakom den nya svenska budgetprocessen och har arbetat för bland annat Världsbanken och OECD. Han var huvudsekreterare i katastrofkommissionen om tsunamin 2005. Han har skrivit flera böcker om politik och filosofi, bland annat ”Ojämlikhetens anatomi” (Weyler, 2014).
Per Molander var hjärnan bakom den nya svenska budgetprocessen och har arbetat för bland annat Världsbanken och OECD. Han var huvudsekreterare i katastrofkommissionen om tsunamin 2005. Han har skrivit flera böcker om politik och filosofi, bland annat ”Ojämlikhetens anatomi” (Weyler, 2014). Foto: Sofia Runarsdotter

Vågor och vatten är bärande teman i Virginia Woolfs roman ”Vågorna”. I en ny bok dras paralleller mellan hennes metaforer och modern fysik. En slagkraftig men väl våghalsig idé, menar Kristoffer Leandoer.

Under strecket
Publicerad

Virginia Woolf.

Foto: adoc-photos/Corbis Bild 1 av 1

Vad är en våg? En störning som rör sig genom ett medium. Det är själva störningen som förflyttas, när en våg slår in mot stranden är det alltså inte samma vatten som rör sig mot land utan rörelsen som fortplantas: en cirkelrörelse, störst vid ytan och mindre ju närmare havsbotten man kommer.

Vårt språkbruk är lämpat för det som går att se, påpekar Per Molander, före detta generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen, i sin studie av Virginia Woolfs roman ”Vågorna” från 1931. För att benämna det mycket lilla och det mycket stora var den moderna fysiken hänvisad till analogier med den synliga världen, som vågen. Einstein visade att det inte finns några absoluta storheter: rum, tid och massa hänger ihop och är beroende av varandra, som människor i en familj eller en vänkrets. Samtidigt monterade Freud ner det odelbara jaget, inget är längre solitt.

Annons
Annons
Annons