Annons

”Våga ta diskussionen om löneskillnader hemma”

Högre frånvaro och färre arbetade timmar påverkar livsinkomsterna för kvinnor. Därför måste fler par prata om pengar hemma vid köksbordet – särskilt eftersom hälften av alla äktenskap bryts upp. Det skriver Emma Persson, privatekonom hos Länsförsäkringar.

Under strecket
Publicerad

Emma Persson.

Foto: Adrian LeopoldsonBild 1 av 1

Emma Persson.

Foto: Adrian LeopoldsonBild 1 av 1
Emma Persson.
Emma Persson. Foto: Adrian Leopoldson

En del försöker idag hävda att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är på väg att försvinna. Enligt siffror från Medlingsinstitutet har kvinnor numera nästan samma lön som män. Men måttet lön ger en felaktig bild av verkligheten. Att med den statistiken som bevis försöka hävda att den ekonomiska ojämställdheten inte längre finns är inte bara felaktigt, den kan vara direkt skadlig för jämställdheten. Det relevanta måttet att titta på är istället inkomst.

Annons
Annons
Annons