Väg till röstköp

Under strecket
Publicerad
Annons

Att döma av budgetuppgörelsen är inte mer pengar att vänta till angelägna väginvesteringar, tvärtom. De pengar som finns används i hög utsträckning till olika prestigeprojekt snarare än till upprustning av det behövande vägnätet. Samtidigt som stora summor används för projekt som inte är samhällsekonomiskt motiverade, får samhällsekonomiskt lönsamma projekt anstå. Inte minst handlar det om vägar i Stockholmsregionen. Utbyggnaden av väg 73, den olycksdrabbade Nynäshamnsvägen, har till exempel dragit ut på tiden på ett helt oacceptabelt sätt. Dröjsmålen kostar flera liv varje år och än fler skadade. Bristen på pengar skapar ett behov av att hitta alternativa finansieringar. Vägverket har därför flaggat allt ivrigare för att kommuner och privata företag ska hjälpa till med finansieringen. Det är fel väg att gå eftersom vi redan finansierar vägarna över skattsedeln.

Vad som behövs är en riksdag som förstår behovet av fungerande infrastruktur och som genomför investeringar som är samhällsekonomiskt lönsamma. Snarare än projekt för att vinna väljare.

Annons
Annons
Annons