Annons

Ulf Ellervik:Vad vore vi utan alla fantastiska virus?

En laboratorieforskare visar upp en odling av bakterier och virus. 
En laboratorieforskare visar upp en odling av bakterier och virus.  Foto: James Thew/Alamy

Virus är troligen den mest utbredda formen av biologi på jorden. Det är de otäcka varianterna som får all publicitet, men faktum är att vi har virus att tacka inte bara för vår överlevnad, utan sannolikt också för vår förmåga till inlärning och abstrakt tänkande.

Under strecket
Publicerad

Det är otroligt svårt att uppskatta hur många celler det finns i en mänsklig kropp. Olika celler är olika stora och spannet sträcker sig från spermier, som tillhör de minsta, till nervceller som kan vara meterlånga. Människokroppen är allt annat än statisk och celler dör och ersätts i sin tur av nya. En uppskattning är att en människa i snitt består av omkring 37 biljoner celler. 

Människan är dock på inget vis ensam i sin kropp utan vi samsas med ett enormt antal bakterier. Mycket pekar på att vi har omkring 30 procent fler bakterier än mänskliga celler, men eftersom lejonparten av dessa mikroorganismer håller sig till mag-tarmkanalen är det fullt möjligt att vi är tämligen jämlika efter ett toalettbesök. På samma vis som mänskliga celler finns i alla upptänkliga former och storlekar varierar även bakterierna men i snitt är de ungefär 100 gånger mindre än våra egna, humana, celler vilket gör att de bara utgör något kilogram av vår kroppsvikt.

Annons
Annons
Annons