Annons
X
Annons
X

Vad visar studien om användarvänlighet?

Susanna Laurin, vd på företaget Funka Nu som i en studie konstaterar att fem stora banker – SEB, Nordea, Handelsbanken, Skandia­banken och Swedbank – har stora ­brister när det gäller användarvänlighet för människor med funktionsnedsättning.

5 FRÅGOR | SUSANNA LAURIN, VD PÅ FUNKA NU

Vad visar studien om användarvänlighet?

– Att det finns mycket stora problem med att använda bankernas internettjänster. Problemen uppstår främst i samband med exempelvis inloggning och andra funktioner då säkerhetsfrågor kommer in.

Vilka har de största problemen?

Annons
X

– Internetbankerna fungerar dåligt för alla med funktionsnedsättning. Det gäller personer med motoriska problem, synnedsättning och lässvårigheter, men även vissa äldre och personer som har svårt att förstå eller är ovana internetanvändare.

Hur vet man att er undersökning stämmer?

– Undersökningen bygger på den internationella standarden WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Totalt har vi gått igenom drygt 120 kontrollpunkter och genomfört användartester. Till det har vi vår egen erfarenhet som bygger på att vi granskat över 1000 webbplatser.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Granskningen har gjorts på uppdrag av PTS, Post- och telestyrelsen. Samtidigt har ni uppdrag från samtliga banker utom Nordea att ge stöd vad gäller tillgänglighet på olika sätt. Hur hanterar ni detta?

  – Jag tycker att vi visar det genom att vi kritiserar bankerna mycket hårt i studien. Vi har varit öppna om våra förhållanden till både PTS och bankerna.

  Hur kunde undersökningen läcka ut i förväg?

  – Det kom inte från oss. Vi blev helt tagna på sängen. Jag har aldrig tidigare varit med om detta i vår värld. Vi hade levererat resultaten till PTS, som är vår uppdragsgivare. Tanken var att de skulle prata med bankerna först men tydligen har resultatet kommit ut på något sätt.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X