Olof Ehrenkrona:Vad vill Moderaterna med EU och Europa?

Sveriges riksdag.
Sveriges riksdag. Foto: Henrik Montgomery/TT

Förslaget till moderat idéprogram behöver utvecklas när det handlar om maktdelning mellan nationalstaten och EU-gemenskapen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I Moderaternas förslag till nytt idéprogram finns många bra skrivningar om politikens roll, dess möjligheter och begränsningar. Ändå saknas en del som hör till politikens metanivå. Programmet skulle nog vinna på att få ett särskilt konstitutionellt avsnitt. Det blir alltför allmänt när man talar om ”maktbalans” men inte klargör hur man ser på maktdelningen mellan det allmännas institutioner – horisontellt och vertikalt.

Detsamma gäller när man gör halt vid att tala om betydelsen av decentraliserat beslutsfattande utan att nämna subsidiaritetsprincipen som ju har fått extra aktualitet genom EU-medlemskapets delade suveränitet.

Annons
Annons
Annons