Vad var en budkavle?

Finländsk pojke med budkavle år 1876.
Finländsk pojke med budkavle år 1876.
Under strecket
Publicerad
Annons

Vad var en budkavle? Det sägs att sådana ting sändes iväg när det var dags för krig, uppror eller andra brådskande händelser, och att det var strängeligen förbjudet att inte sända budkavlen vidare.

Budkavlen användes i äldre tid, till exempel på medeltiden och 1500-talet, för att kalla samman folk till extraordinära möten – till exempel för att förrätta kungaval eller samla folk till krig. Ordet kan härledas ur det fornsvenska kafli, ”långt trästycke”, och det var precis vad det var: en avbarkad grenstump, en tillyxad träbit, eller något liknande. Kavlen var inget hantverksföremål utan en engångsartikel. Möjligen lade man sig vinn om att ge den en särskild form. Att yxa till den i form av en pil betydde att det var bråttom, kanske att en farlig förbrytare gick lös och måste gripas.

Annons
Annons
Annons