Annons

Vad väntar justitieministern på?

Under strecket
Publicerad

Över 600 av advokatsamfundets cirka 3 500 ledamöter anmälas årligen till advokatsamfundet. Och det är bara en del av verkligheten. Det finns ett stort men okänt antal missnöjda advokatklienter. Fåtalet genomskådar de juridiska dimridåerna och än färre vågar eller kan framföra sitt missnöje. En enig prövningsavdelning (två advokater och en ledamot, som inte nödvändigtvis måste delta, utsedd av staten) kan avfärda kritiken utan disciplinnämndens granskning. Detta sker i ungefär sex av sju anmälningar. Och endast två procent av anmälningarna leder till varning.

De advokaterna kanske anser att alltför stora pengar står på spel om en kollega blir prickad. Då kan klienten få mod att utkräva skadestånd, med risk att advokatens försäkringskostnader ökar! Att låta advokaterna granskar sig själva, är det liksom att ge dem ett slags immunitet. Klienten tvingas på grund av villkoren i sin rättsskyddsförsäkring ofta söka hjälp av advokat, alltså kollega till den som talan riktas mot. I sådana lägen visar erfarenheten att samförståndet och sammanhållningen mellan kollegorna går före lojaliteten till kunden. Så suveräna är advokaterna i Sverige att en åklagare inte får åtala en advokat utan att först fråga advokatsamfundet vid misstanke om att någon överträtt förbudet mot rådgivning som kan främja straffbelagda gärningar (lag 1985:3542).

Annons
Annons
Annons