Merete Mazzarella:Är det att gå för långt att swisha en tiggare?

Tiggare på Drottninggatan i Stockholm.
Tiggare på Drottninggatan i Stockholm. Foto: Lars Pehrson

Är det bra att ge pengar åt tiggare eller inte? Är det att gå för långt att swisha? Eller borde tiggeriet förbjudas, kanske så att hjälpen kunde bli mer effektiv? En ny avhandling granskar det svenska samhällets reaktioner på de senaste årens närvaro av tiggare på våra gator.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

”Vi vill vara så humana vi kan och detta är en sorts Moment 22 för oss, säger Markus Jernberg på Ica. Vissa kunder störs av tiggarna, andra kunder av att vi föser bort dem som tigger. Och avvisar vi tiggare kommer de ofta igen efter tio minuter.”

Uttalandet, som är hämtat ur Sydsvenskan 2014, handlar om hur butikschefer i Malmö eftersträvade en gemensam policy för ”hur de ska agera mot tiggare” – migranter från Rumänien och Bulgarien, många av dem romer – och det är på sitt sätt representativt för den diskussion som förs i ”’Det känns fel’. Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron av tiggande EU-medborgare 2014–2016”, kulturgeografen Erik Hanssons stora – med sina närmare 800 sidor överväldigande stora – avhandling vid Uppsala universitet.

Annons
Annons
Annons