Vad Sverige kan lära av exemplet Irland

Under strecket
Publicerad
Annons

inblick | Europeisk sjukvård
I Europa ser sjukvården ungefär likadan ut i alla länder. Den stora skillnaden råder gentemot USA, som till stora delar har ett privat sjukvårdssystem. Eller?
Ett reportage i tidningen Landstingsvärlden (18/02) ifrågasätter denna bild. Tidningen har undersökt den irländska vården och konstaterar att systemet mer liknar det amerikanska. Systemet har två filer, en snabb för de 45 procent av irländarna som har en privat försäkring och en långsam för de 31 procent som har frikort. Förlorarna är enligt Landstingsvärlden låginkomsttagarna som varken har frikort eller försäkring. De tvingas själva betala för all vård.
Hur kommer det sig att Irland har fått detta ovanliga och ur svensk synvinkel ojämlika system? Beror det på att landet inte har haft tillräckligt kraftfull lagstiftning mot vinstdrivande sjukhus? Nej, svaret står sannolikt att finna i politiska prioriteringar. När Irland för 20 år sedan befann sig i ekonomisk kris, skars sjukvården ned. För att kompensera för bristerna
i den offentligt finansierade vården skaffade sig många privata försäkringar.
I dag finns inget starkt politiskt stöd för att förbättra den offentliga vården, trots den ekonomiska boomen. Den är alltjämt centralstyrd och ineffektiv. De som har privat försäkring nöjer sig antagligen med denna och de som inte är försäkrade är för få för att utgöra en kritisk massa för förändringar. Så snabbt kan alltså ett offentligt sjukvårdssystem montera ned sig självt, om vårdkvaliteten tillåts sjunka under den nivå som av medelinkomsttagaren betraktas som skälig.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons