Annons
X
Annons
X
Ledare
Op ed

Vad Stockholm kan lära av Austin

OP-ED | BILLY MCCORMAC

**I morgon öppnas **den 28:e årliga South by Southwest-festivalen, eller SXSW som den kallas av invigda. Över 150 000 människor från hela världen vallfärdar till delstaten Texas huvudstad för en intensiv vecka av seminarier och upplevelser som spänner från politik och musik till film och digitala medier. Flera hundra svenskar, USA-ambassadören Björn Lyrvall inräknad, reser dit.

Att SXSW och staden Austin blivit så heta är ingen slump. Transportsträckan från dammigt tillhåll för fotbollstokiga cowboys till kosmopolitisk kulturstad och tech-hub har möjliggjorts mycket tack vare en sammanhållande berättelse och vision som sitter i ryggmärgen hos stadens invånare. Det har påverkat bland annat politiska beslut kring stadskärnans parkeringsnormer, nivån på företagsbeskattning och rekryteringen till tjänster i offentlig förvaltning.

Berättelsen om Austin är dock varken en pr-produkt eller något som formulerats utifrån marknadsundersökningar. Den har snarare vuxit fram organiskt under ett antal decennier genom att stadens olika aktörer kunnat samlas kring en målbild som bottnar i en närmast gränslös kärlek till sin hemstad.

Annons
X

**Det hela började 1967 **när University of Texas stålnackade fotbollstränaren Darrell Royal träffade den spejsade countrysångaren Willie Nelson. Deras osannolika vänskap, som byggde på ett starkt gemensamt musikintresse, lade grunden för det nya Austin där hippies, cowboys, IT-entreprenörer, akademiker och givetvis artister kunde leva under den smått fantastiska parollen ”Keep Austin Weird”.

I dag förstår alla instinktivt att stadens attraktionskraft och fortsatta ekonomiska tillväxt hänger på en orubblig tilltro till dess identitet. Austinbor vet att det är mångfalden och den säregna kulturen som utgör själva motorn i stadens utveckling. Haltar berättelsen om Austin, då hackar motorn.

Vilken är berättelsen om Stockholm? Jag ställde frågan härom veckan till en grupp stockholmare som samlats för att diskutera utvecklingen av huvudstadsregionen. Tystnaden som följde talade sitt tydliga språk. Storstadsexperten Paul Alarcón brukar framhålla det symptomatiska i att metaforen ”Nordens Venedig” – som Stockholm ibland kallas – utgör en spegling i en annan stad med starkare identitet. Den bistra sanningen är att vi saknar en tydlig och egen berättelse om Stockholm.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **När nu Stockholm **växer i rekordtakt är det viktigare än någonsin att vi börjar diskutera detta. Inte bara för att ge alla som vill huvudstadsregionens bästa något att sluta upp bakom, eller för att kunna formulera och genomdriva en målmedveten politisk agenda för Stockholm, utan därför att det är av avgörande betydelse för nya, inflyttande stockholmare.

  Studier har nämligen påvisat ett samband mellan platsanknytning och ekonomisk tillväxt. Det är helt enkelt så att människor som knyter an emotionellt till en plats, också kommer att investera sin tid och talang där.

  **Billy McCormac **

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X