Harald Gustafsson:Vad Sten Sture kan lära oss om svenskhet

På grund av de medeltida verskrönikornas historiska opålitlighet har intresset för dem länge varit svalt, men som spår av ideologiska strömningar är de högintressanta. En ny avhandling avläser bland annat tidens föreställningar om en svensk gemenskap.

Publicerad
Skolplansch föreställande slaget vid Brunkeberg 1471.

Skolplansch föreställande slaget vid Brunkeberg 1471.

Margaretha Nordquist disputerade på avhandlingen "A struggle for the realm" vid Stockholms universitet i december.

Margaretha Nordquist disputerade på avhandlingen "A struggle for the realm" vid Stockholms universitet i december.

Annons

En gång var senmedeltiden stor i den svenska historiebilden. Kalmarunionen, Engelbrektsupproret, slaget vid Brunkeberg eller Sten Sture den yngres kamp mot ärkebiskop Gustav Trolle beskrevs inte bara levande i skolböcker utan rådbråkades också i lärda strider. Hugade professorskandidater var närmast beredda att skära halsen av varandra om tolkningen av något enstaka dokument för att visa sin skarpsinnighet. Perioden var viktig ur ett nationsbyggnadsperspektiv, den menades visa svenskarnas kamp mot utländskt styre och kulminera i återupprättandet av ett självständigt Sverige under Gustav Vasa.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons