Dick Harrison:Vad skiljer sunni och shia åt?

Under strecket
Publicerad
Annons

För några veckor sedan fick jag den här frågan: ”Konflikten mellan sunni och shia. Är mycket gammal vad jag nu förstår. Och fortsatt blödande idag. Men varför? Och vad skiljer dem åt?”

Som alla kännare av islam vet är detta en gigantisk fråga som det skulle kräva ett par böckers utrymme för att göra rättvisa. Det utrymmet förfogar jag inte över i den här bloggen. Å andra sidan är frågan relevant. I media hänvisas ideligen till sunni och shia utan att termerna förklaras. Här är därför ett kortfattat försök att fånga de väsentligaste punkterna i den utveckling som resulterade i splittringen.

Annons
Annons
Annons