Annons
X
Annons
X

Vad ska vi ha DO till?

(uppdaterad)

SvD:s kulturdel kunde man i söndags läsa en debattartikel signerad Jesús Alcalá, i vilken han argumenterar för lagstiftning mot heltäckande slöjor. Jag håller förvisso inte med honom om att ett sådant förbud vore bra, men blir både förfärad och beklämd av den berättelse han delger sina läsare, nämligen den om Miriam från Guatemala, som hade synpunkter på tillståndet i klassrummet där hon förväntades läsa Svenska för invandrare.

På Hjalmar Strömerskolan i Strömsund har muslimska män, främst från Uzbekistan, infört nya värdegrunder för undervisningen. Här har det ställts krav på könsseparerade klasser, på att kvinnor inte ska få tala när män lyssnar osv. Det har, föga förvånande, inverkat menligt på kvinnornas talträning och utbildning överlag. Och än värre – skolan har även tidvis gått separationskraven till mötes genom att gömma (!!!) kvinnor bakom en skärm i klassrummet. Skolans egen målsättning – ”att män och kvinnor kan arbeta tillsammans och i samma klassrum” – har alltså inte riktigt gått vägen...

Miriam fann situationen märklig och klagade hos rektorn samt till Diskrimineringsombudsmannen.

Annons
X

Skolan förklarar i sin skrivelse till DO att man har försökt komma tillrätta med problemen. Bland annat har skärmarna tagits bort och en ordning där kvinnor sitter längst bak i klassrummet istället tagit form. Dessutom har ett SFI-råd skapats, i syfte att intensifiera utbildningen på området demokrati och värdegrunder. Detta initiativ föranledde dock motstånd från de uzbekiska männen. Skolans programrektor berättar att några av männen sökte upp honom för att ”ge sin syn på behovet av ett SFI-råd”. Han konkluderar kort att ”De var inte helt positiva”.

I skrivelsen träder hela bilden fram. Det är inte bara männen i den uzbekiska gruppen som har krävt separation. Även kvinnorna har hotat med strejk om de inte får sitta bakom skärmar och ibland vägrar de tala inför männen. ”Lärarna får även svårt att veta elevens kunskapsnivå”, förklarar rektorn.

Jo, tjena.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hjalmar Strömerskolans skrivelse avslutas med en liten bön: ”Skolan önskar att få DO:s vägledning för hur vi kan hantera dylika problem”, skriver rektorn och önskar sig även råd avseende negativ religionsfrihet.

  Detta ignorerar DO och konstaterar att skolan ändå har försökt göra något, varpå ärendet avslutas. Med detta lämnas klassrummen i Strömsund åt sitt öde. Rektorns bön om vägledning kommenteras över huvud taget inte. Av vår diskrimineringsombudsman! Så hjälpsamt...

  Igår presenterade Alliansen ett antal integrationspolitiska förslag inför nästa mandatperioden. Bland förslagen finns satsningar på SFI-lärarnas kompetens, på utvidgade möjligheter till yrkes-SFI samt en SFI-peng.

  En annan punkt är att nyanlända från och med 1 december i år ska delta i en obligatorisk samhällsorientering. I den ska även demokrati och alla människors lika värde ingå, liksom information om den enskildes rättigheter och skyldigheter.

  Gott så. Förhoppningsvis kommer det innebära lite stöd till de lärare och rektorer, som försöker göra rätt. De har ju inte mycket uppmuntran eller hjälp att hämta från DO i sin strävan. DO föredrar uppenbarligen att hålla sig till enkla fall.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X