X
Annons
X

Leif Lewin: Vad representerar representanten?

Hanna Pitkin.
Hanna Pitkin.

När man väljer att låta sig representeras, kan det tyckas självklart att man vill ha en representant som företräder samma åsikter och intressen som man själv. Representanten skall likna en själv så mycket som möjligt. Men vid närmare eftertanke kan man fråga sig: varför skall vi då alls välja representanter? Kan vi då inte lika gärna göra jobbet själva? Nej, vi har inte tid, lyder ett svar. Men det finns nog också ett annat skäl att låta sig representeras: vi vill att våra intressen skall bli så väl företrädda som möjligt i bemärkelsen så väl framförda och motiverade som möjligt. Gäller det juridiska problem, vänder man sig till en advokat för att utnyttja hans rättsvetenskapliga kompetens. Är det fråga om politik, vill man ha förtroendevalda som verkar vara väl insatta i sakfrågorna och som kan utreda samband och konsekvenser av skilda handlingslinjer på ett övertygande sätt. Med andra ord vill vi ha representanter som inte är som vi själva utan som är mera kvalificerade än vi själva för uppgiften i fråga. Så vad representerar representanten? Han representerar "vårt bättre jag", den ståndpunkt vi skulle inta om vi haft tid och möjlighet att sätta oss väl in i samhällsproblemen. Detta betyder sannolikt att representanten ibland kommer fram till andra uppfattningar än vi själva spontant förfäktar.

Hanna Pitkin.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X