Annons

Nicklas Berild Lundblad:Vad pirater och anti-pirater borde tala om

Ser vi slutet på de stora filmsatsningarna och musikproduktionerna om upphovsrätten inte försvaras? Den inflammerade debatten om sanktioner mot nätpirater skymmer en mycket intressantare akademisk diskussion om upphovsrättens roll i it-samhället.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Den offentliga diskussionen om fildelningen riskerar att trivialisera en mer spännande och intressant diskussion om immaterialrättens roll i informationssamhället som pågår för fullt inom den samhällsvetenskapliga forskningen. I denna diskussion återfinns knappt någon av de två polariserade extremsituationer som kännetecknat den högljudda debatten de senaste månaderna; ingen menar att upphovsrätten är dödsdömd till följd av en deterministisk, teknisk utveckling utan hejd och det saknas här röster som på allvar menar att skyddet för upphovsrätten alltid bör överordnas den personliga integriteten och yttrandefriheten, eller att fildelning skulle vara att jämställa med stöld.

Det betyder emellertid inte att den akademiska debatten är ljum eller ointressant. Tvärtom är debatten om upphovsrätten bland akademiker nästan ännu hårdare än den publika debatt om fildelning som blossat upp i Sverige, men föremålet för debatten är helt andra frågor. Det enklaste sättet att organisera en genomgång av den aktuella forskningen är att diskutera hur argumenten för en upphovsrätt ser ut i ett informationssamhälle, och hur dessa argument analyserats.

Annons
Annons
Annons