”Vad menas egentligen med fulkött?”

Det stämmer inte att allt kött som är producerat inom våra landsgränser är bra och ansvarsfullt framställt ”finkött”. Enligt denna logik är allt kött producerat utanför våra gränser att betrakta som ”fulkött”. Men både konsumenter och opinionsbildare bör granska fakta när det gäller köttet, skriver Johan Hållbus, vd för köttimporten Norvida.

Under strecket
Publicerad

Många opinionsbildare deltar i smutskastningen av duktiga bönder i andra delar av världen i en slags nationalism kring svenskt kött, skriver Johan Hållbus.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Johan Hållbus.

Foto: Privat
Annons

Kött är den viktigaste källan för det protein vi behöver och det är för många förknippat med njutning, välfärd och status. Men, kött kan också vara ett hot mot vår miljö och att industrins produktionsmetoder väcker svårsmälta etiska frågor att ta ställning till är tydligt, vilket också oroar fler och fler vanliga köttätare.

Det är positivt att vi alltmer ifrågasätter det vi stoppar i oss, inte minst för att sambandet mellan det vi äter och vår hälsa numer är uppenbart för de flesta av oss. Vi ser det också självklart att vår mat måste produceras på ett sätt som minimerar negativ påverkan på vår miljö. Båda dessa anledningar ställer allt högre krav på upplysta, kunniga och ansvarstagande konsumenter. Därför måste vi också ställa stora krav på fakta och saklighet i den information som förmedlas till oss från politiker, myndigheter, intresseorganisationer, forskarvärlden, branschaktörer och inte minst genom medierna vars uppgift är, eller borde vara, att kritiskt granska fakta.

Annons
Annons
Annons