Vad innebar religionsfreden i Augsburg?

Titelsida av tryckt version av fredsavtalet för 1555 års kejserliga riksdag.
Titelsida av tryckt version av fredsavtalet för 1555 års kejserliga riksdag.
Under strecket
Publicerad
Annons

I tysk historia talar om religionsfreden i Augsburg som en epokgörande händelse, då det slogs fast att både protestantism och katolicism skulle få existera i landet, men att det var upp till respektive områdes furste att avgöra vilken tro undersåtarna skulle bekänna sig till. Hur blev det så? Varför kompromiss? Varför kunde inte den katolska kejsarmakten krossa de upproriska protestanterna?

Orsaken var att dynastin Habsburg, som innehade kejsarvärdigheten, uppfattades som ett växande hot av övriga furstar – både katolska och protestantiska. Furstarna var ofta mer rädda för en potentiellt alltför stark kejsarmakt än för grannfurstar och grannpräster med en annan religion än de själva. Följaktligen fanns det ingen enad katolsk front bakom den habsburgske kejsaren Karl V, som därför – strukturellt sett – var svagare än han gärna framstod som på slagfältet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons