Annons

Jonas Nordin:Vad historikern kan lära sig av domaren

I sin bok ”Historia som domstol” argumenterar Martin Wiklund övertygande för att historiker bör ha ett moraliskt förhållningssätt och våga ta ställning. Domstolens rättviseideal skulle kunna vara vägledande för en vetenskap som aldrig kan vara värderingsfri.

Under strecket
Publicerad

Svår fråga: Vad är objektivitet? Enkelt svar: Att öppet redovisa grunderna för ett ställningstagande. Förtydligande: Objektivitet är
inte detsamma som värderingsfrihet.

Vetenskap ska sträva efter att hederligt och allsidigt belysa olika ämnen, men kan den också göra det utan värderingar? En vetenskaplig förklaring kan, åtminstone i teorin, vara värderingsfri, men den ursprungliga frågan är det sällan. När frågor formuleras görs olika bedömningar, bland annat utifrån intressen, relevans, genomförbarhet, hänsyn till olika former av styrgrupper, finansiärer och publik med mera. Humanvetenskaplig forskning kritiseras då och då för att vara ideologistyrd, men även naturvetenskaperna präglas av mer eller mindre uttalade normer.

Annons
Annons
Annons