Annons
Krönika

Vad heter skogsbete på spanska?

Under strecket
Publicerad

Protesterna har varit starka mot regeringens förslag att dra in stödet till Terminologicentrum (TNC). Men konstigt nog har TNC:s betydelse för det europeiska termarbetet inte nämnts i debatten ännu. Inom EU har man sedan 2004 en gigantisk termdatabas kallad IATE (Inter-active terminology for Europe). Den rymmer för närvarande 1,4 miljoner flerspråkiga uppslagsord och utökas ständigt. Den används internt inom hela EU-organisationen eftersom den bland annat innehåller alla EU-specifika termer och uttryck, men den används också flitigt av fackfolk och översättare utanför EU-organisationen. Alla som arbetar med språköverskridande fackområden och texter inom dessa områden behöver tillgång till termer på olika språk. Kvalitetsbedömda och noggrant genomtänkta termer, inte den sortens oprecisa upplysningar som man får vid en vanlig googling.

När IATE-projektet drogs igång 1999 var svenska TNC en viktig aktör i uppbyggandet av databasen. Senare har TNC utbildat översättare och terminologer inom EU. Och fortlöpande fyller man på IATE:s svenska del med termer som fått sin form och sin definition av TNC. Just nu är det termer som gäller transport i luft och på vatten som är aktuella.

Annons
Annons
Annons