Annons

Janerik Larsson:Vad handlar skoldebatten om?

En utmanande skola som skapar goda resultat
En utmanande skola som skapar goda resultat Foto: Lars Pehrson
Publicerad

Debatten om den svenska skolan får idag ännu ett vasst bidrag. Barbara och Hans Bergström (Internationella Engelska Skolan) markerar idag på DI debatt vad det handlar om:

Vägen till en bra skola för alla går inte via ”Likvärdighetsagendan”, utan via en bestämd brytning med flumskolans föreställningar. Ordning och arbetsro i klassrummet, skärpning av ämneskraven, stärkt roll för den kunnige läraren, tydligt ledarskap i skolan, klart deklarerade normer för vanor och beteenden för livet, inklusive vanan av målinriktat arbete (”Grit”) – samling kring en sådan agenda skulle kunna vända svensk skola. Allt annat är ”sideshows”.

Annons
Annons
Annons