Annons

Janerik Larsson:Vad handlar skoldebatten om?

En utmanande skola som skapar goda resultat
En utmanande skola som skapar goda resultat Foto: Lars Pehrson
Under strecket
Publicerad

Debatten om den svenska skolan får idag ännu ett vasst bidrag. Barbara och Hans Bergström (Internationella Engelska Skolan) markerar idag på DI debatt vad det handlar om:

Vägen till en bra skola för alla går inte via ”Likvärdighetsagendan”, utan via en bestämd brytning med flumskolans föreställningar. Ordning och arbetsro i klassrummet, skärpning av ämneskraven, stärkt roll för den kunnige läraren, tydligt ledarskap i skolan, klart deklarerade normer för vanor och beteenden för livet, inklusive vanan av målinriktat arbete (”Grit”) – samling kring en sådan agenda skulle kunna vända svensk skola. Allt annat är ”sideshows”.

Annons
Annons
Annons