Vad hände under slaget vid Orbetello?

”Belägringen av Orbetello”, gravyr av Matthäus Merian.
”Belägringen av Orbetello”, gravyr av Matthäus Merian.
Under strecket
Publicerad
Annons

Idag släpper jag fram en marinhistorisk fråga, som handlar om hur sjöstrider utkämpades när segelfartygen fick problem att ta sig fram. I äldre tids sjökrigföring förekom ju både galärer, som roddes, och segelfartyg. Hände det att de förra tvingades bogsera de senare, om väderförhållandena så krävde?

Ja, det kunde mycket väl inträffa. Ett av de mest kända exemplen är slaget vid Orbetello, en av de största sjödrabbningnar i Västeuropa i mitten av 1600-talet. Slaget var ett led i den långa kraftmätningen mellan huset Bourbon i Frankrike och det österrikisk-spanska huset Habsburg, som utkämpades på ett flertal arenor, bland annat Italien. Här hade fransmännen i tio år ideligen frustrerats i sina försök att krossa spanjorerna på den lombardiska slätten, varför de bytte taktik och 1646 riktade sig mot söder. Målet var de små men strategiskt viktiga spanska utposter vid södra Toscanas kust som gick under beteckningen Stato dei Presidi (”Garnisonsstaten”). Provinsen, som konstruerats på 1550-talet av Filip II, omfattade städerna Orbetello, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone, Ansedonia och Porto Longone samt en befäst del av ön Elba. Kampen om utposterna ledde till ett sjöslag där galärerna spelade just den roll som frågeställaren undrar om.

Annons
Annons
Annons