X
Annons
X

Vad hände med helvetet under reformationen?

I år är det 500 år sedan reformationen drog igång i samband med offentliggörandet av Martin Luthers berömda Wittenbergteser. Detta resulterar i flera frågor till undertecknad, spörsmål om allt möjligt som har med den tidiga protestantismen att göra. En lyder så här: "Det är väl känt att protestanterna inte trodde på skärselden, eftersom den saknar belägg i Bibeln. Men hur var det med helvetet? Försökte Luther förbjuda folk att tro på det också?"

Läs mer om 500-årsminnet av reformationen
Flygblad från 1500-talet. Påven och hans munkar i helvetet.
Flygblad från 1500-talet. Påven och hans munkar i helvetet. Foto: Interfoto /IBL

Nej, det försökte han inte. Protestanterna var lika övertygade som katolikerna om att Satan och helvetet existerade. Den enda stora skillnaden mellan Luther och vissa av hans motståndare på denna punkt var att reformatorn var försiktig med att uttala sig om exakt vilka plågor som väntade hinsides. Han nöjde sig med att konstatera att helvetet skulle vara värre än vi kunde föreställa oss, eftersom det var ett själsligt tillstånd som präglades av Guds frånvaro. I den augsburgska trosbekännelsen från 1530 konstateras att "Kristus kommer att ge fromma människor evigt liv och evinnerlig glädje, men Han skall döma de orättfärdiga människorna och djävlarna till plågor utan ände".

Flygblad från 1500-talet. Påven och hans munkar i helvetet.

Foto: Interfoto /IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X