Vad gör städerna med oss?

Staden Den tionde internationella arkitekturbiennalen i Venedig invigdes förra helgen. För första gången stod nu stadsbyggandet i centrum, ett område som spänner hela vägen från små caféer till demokratiska system.

Under strecket
Publicerad
Mexico City Ectaepec, Mexiko 2006.

Mexico City Ectaepec, Mexiko 2006.

Annons

Arkitektur
Cities. Architecture and Society
Arsenalen och Giardini, Venedig
t o m 19 november

När Europa och Amerikas växande industristäder sökte sin form var stadsbyggnadsutställningar och kongresser den stora kunskapsförmedlaren. Utställningarna i London 1910 och Göteborg 1923 var internationella händelser som samlade alla inom ämnet.
I en klass för sig stod dock den kongress som hölls på en båt på väg till Aten 1933. Det manifest som där författades blev så inflytelserikt att bilden av framtidens stad bestämdes med förkrossande effektivitet. Bilden av den moderna staden som en effektiv apparat där flöden och funktioner hölls isär kom inte att utmanas på länge.
Det blev en utställning som också formulerade reaktionen. ”The Presence of the Past” i Venedig 1980 fokuserade på den europeiska stadens förlorade heder. Det var den första av de internationella biennaler vilka nu etablerat sig som arkitekturämnets odiskutabla huvudevenemang. Efter en serie utställningar med fokus på den nya arkitekturen
har ljuset nu satts på förhållandet mellan arkitektur och samhälle.
2006 års arkitekturbiennal är en intensiv rapportering av tillståndet i sexton storstäder: London, Berlin, Turin/Milano, Barcelona, Istanbul, Bogotá, São Paolo, Caracas, Mexico City, Kairo, Johannesburg, Mumbai (mer känd som Bombay), Shanghai, Tokyo, Los Angeles och New York.

Annons
Annons
Annons