Annons
X
Annons
X

Sanna Rayman: Vad gör regeringen?

Kriget i Syrien innebär inte bara fruktansvärda tragedier utanför Europas kust. Efter Migrationsverkets beslut om att ge samtliga flyktingar från Syrien permanent uppehållstillstånd innebär det också ett allt hårdare tryck på verket, som nyligen beskrevs i som en ”myndighet i kris” i DN (22/9). Normalt har verket beredskap för att ta emot 700 asylsökande i veckan. I dagsläget kommer det runt 2000 i veckan, vilket innebär tuffa prövningar för mottagningen runtom i landet.

”Ett ärende kan man lägga på en hylla, men här handlar det om människor av kött och blod. Vi kan inte ha folk som ligger på madrasser. Ingen har tvingats sova på golvet än så länge, men planeringshorisonten är extremt kort. Vi får lösa det från dag till dag”, säger Christian Blackmon, chef för Migrationsverkets asylprövningsenhet i Gävle (GD 26/9) och beskriver situationen som en ”humanitär katastrof”.

Jämfört med läget i Syrien eller händelserna utanför Lampedusa är mottagningens brister förvisso en västanfläkt, men det är inte den relevanta jämförelsen. Frågan vi ska ställa oss är huruvida vårt mottagande är värdigt välfärdslandet Sverige. Lever vi upp ens till en miniminivå av förväntan på oss själva?

Annons
X

I regeringens höstbudget gick det knappt att skönja det PUT-beslut som nu skapar överhängande sängbrist. Finansministern verkar inte ha tagit höjd för beslutet. Att bara gömma sig bakom kommunernas ansvar duger inte när situationen är akut – så vad tänker Tobias Billström och Erik Ullenhag göra? Ett mottagande som beskrivs som en humanitär katastrof är inte ett värdigt alternativ.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X