Annons
Krönika

Vad finns om Stasi hos Svenska kyrkan?

Under strecket
Publicerad

I dagarna har avslöjats att en präst under lång tid haft samröre med den östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Under några år har det diskuterats hur många och vilka svenskar som sprang DDR-statens ärenden. Hela tiden har det funnits ett tydligt motstånd. Kopplingar har för- nekats. Antal och omfattning har tonats ned. Professor Birgitta Almgren är en av få som orkat streta emot. I böcker och artiklar har hon presenterat fakta och nya infallsvinklar. I stället för ett stort offentligt tack blev hon anmäld av Säkerhetspolisen till Justitiekanslern för att ha brutit mot de kraftiga restriktioner hon ålades i samband med sin Stasiforskning i svenska arkiv!

Skuggan hinner ikapp. Prästen har erkänt sin koppling. Han har också begärt att få bli avkragad, obehörigförklarad, som präst.

Annons
Annons
Annons