Annons

Carin Franzén:Vad en medeltida bondby kan lära oss om miljön

I sitt klassiska porträtt av den franska byn Montaillou kring sekelskiftet 1300 fångade Emmanuel Le Roy Ladurie historien bortom kungar och slagfält. Skildringen av den ekologiskt balanserade livsstilen gör studien högaktuell.

Under strecket
Publicerad

Vad gör historiker när den traderade kunskapen når en gräns och tystnaden breder ut sig inför alla de hål som det förflutna är perforerat av? Det var bland annat för att besvara denna fråga som en grupp franska historiker under förra seklet vände sig mot den rådande positivistiska historieskrivningen med dess inbyggda nedvärdering av sociala grupper som inte haft ordet i sin makt. I en strävan att lyfta fram andra kategorier än kungar, diplomater och fältherrar ur historien började den så kallade Annalesskolan hantera arkivens texter på nya sätt. Bland annat var det ”vanliga” männi­skors tankesätt, levnadsvanor och attityder de ville framhålla, och det gjordes genom ett slags närläsningar av ibland rätt udda dokument. Fenomen som tycks mikroskopiska kan förstoras upp till ”ett universum för historien”, som en av dem, Emmanuel Le Roy Ladurie formulerade saken 1975 i sin klassiska studie ”Montaillou. En fransk bondby 1294–1324”.

Jan Stolpe gav verket en smidig svensk översättning 1980, som nu ges ut på nytt av Natur & Kultur i en bokserie med namnet ”Historiehyllan”, där urvalet sägs bygga på svenska historikers favoriter – en rolig idé. Här är det historikern Annika Sandén som fått stå för valet. Som hon skriver i sitt förord var verket epokgörande när det publicerades, men kanske hade hon ännu tydligare kunnat lyfta fram dess aktualitet idag. För när jag nu läser boken slås jag av att Ladurie inte bara skrivit en folkets mentalitetshistoria utan att han gjort det med ett utpräglat sinne för ekologiskt tänkande. Det är inte bara så att han betonar det rätt bekanta faktum att medeltida människor gav uttryck för en känsla av delaktighet med den omgivande naturen, hans perspektiv visar även fram en värld av ofrånkomliga sammanflätningar mellan natur och kultur.

Annons
Annons
Annons