Annons
X
Annons
X

”Vad döljs med den rysk-tyska gasledningen?”

Vilken spaningsutrustning bär den rysk-tyska gasledningen på sin väg genom södra Östersjön? Politiska krav i riksdagen och nyheten om rysk stationering av Iskander kärnvapenrobotar i Kaliningrad aktualiserar frågan, skriver Carl B Hamilton.

Nord Stream 2
Foto: Dmitry Lovetsky/AP

DEBATT | NORD STREAM 2

Vad har blivit Nord Stream 1:s militära konsekvenser för Sverige och södra Östersjön?

Låt mig börja knastertorrt: För att skapa bättre juridiska möjligheter att upprätthålla tillsyn och öka svensk kontroll över vad som händer i det stora område genom vilket gasledningen Nord Stream 1 går, och där Nord Stream 2 skulle hamna, finns ett förslag att Sverige bör inrätta en ”angränsande zon” öster om Gotland. Det förslaget lade Havsrättsutredningen 2015. Något förslag har varken kommit eller aviserats från regeringen. Nu har dock två riksdagsledamöter, Allan Widman och Maria Weimer (båda L), krävt verkställighet av regeringen (SvD 6/10).

Vad döljs i djupet och som kan hota Sverige och dess grannar? När Nord Stream 1s tillståndsprövning gjordes 2007 fanns hos Försvarsmakten en oro för omfattande avlyssning med sensorer placerade längs hela gasledningen, förutom en ökad rysk marin närvaro. Det senare motiverades inte minst av den ryske presidenten Putins konstaterande i rysk tv att ”Den ryska Östersjöflottans uppgift är att vid behov skydda våra ekonomiska intressen i Östersjöbassängen. En av våra [Rysslands] viktigaste prioriteringar är rörledningen som går genom Östersjön.” (DN 11/1 2007). 

Annons
X

Försvaret skrev något senare, i remissvar i februari 2007, att ”Gasledningen kan utrustas med sensorer för underrättelseinhämtning […] under ytan, på ytan och i luften.” Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) menade i sitt remissvar samma år att ”konsekvensen blir att ledningen fungerar som ett snubbeltrådssystem som kan övervaka all marin trafik, såväl under som på ytan utanför Sverige och i Finska viken.” ÖB för sin del konstaterade att ”Ledningen kommer förmodligen att utrustas med undervattenshydroforer som skydd mot terrorattacker”. Även andra händelser, naturligtvis, bör man nog tillägga.

Jag är övertygad om att svenska försvaret, liksom det finska och andra länders, har skickat ned personal och farkoster för att undersöka i vilken utsträckning Nord Stream 1-gasledningen används som ett spanande jättestort ryskt öra i södra Östersjön.

Vad hittade man? Försvaret, FOI och ÖB höll en hög profil när beslut om Nord Stream 1 skulle tas.  Nu när beslut om Nord Stream 2 bereds i regeringskansliet, och ett ”ja” till Nord Stream 2 ligger i korten, enligt utrikesminister Margot Wallström efter en riksdagsdebatt nyligen, är myndigheterna skyldiga att  ge medborgarna facit till sina varningar.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Alltså: Vad har blivit Nord Stream 1:s militära konsekvenser för Sverige och södra Östersjön? Bekräftar utvecklingen farhågorna?

  Carl B Hamilton

  professor, Entreprenörskapsforum, och fd liberal politiker

  Carl B Hamilton Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Dmitry Lovetsky/AP Bild 1 av 2

  Carl B Hamilton

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X