Andreas Bergh:Vad det orangea kuvertet inte berättar

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I dag vet ingen svensk med säkerhet hur hög hennes pension kommer att bli. Skälet är att pensionerna i Sverige numera är kopplade till den ekonomiska utvecklingen. Den osäkerhet om framtiden som i praktiken alltid funnits – oavsett vad politikerna lovat – har alltså gjorts explicit. Pensionernas koppling till den ekonomiska utvecklingen är på flera sätt en fiffig konstruktion. Risken är numera mycket liten att höga pensionsutgifter skapar stora underskott i de offentliga finanserna när ekonomin går trögt. På motsvarande sätt ökar pensionerna automatiskt i goda tider.

Den kanske fiffigaste aspekten av systemet skulle kunna vara att alla svenskar årligen i sin individuella pensionsprognos får en tydlig illustration av vad ekonomisk tillväxt innebär i praktiken. Den effekten går vi dock miste om. Pensionsmyndigheten har nämligen bestämt sig för att inte informera dig om hur viktig den ekonomiska tillväxten är för din framtida pension. De ansvariga tycks vara av uppfattningen att du ändå inte skulle förstå.

Annons
Annons
Annons